Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Flere av selskapene i KIS Gruppen omfattes av denne loven, og utfører fortløpende aktsomhetsvurderinger og stiller tydelige krav og forventninger til våre leverandører og forretningsforbindelser. Våre aktsomhetsvurderinger vil inngå i en årlig rapport som vil bli offentliggjort – første gang 30. juni 2023.

Åpenhetsloven gir videre rett til innsyn og personer som ønsker dette, kan sende en skriftlig forespørsel etter 30.juni 2023. For mer detaljert informasjon om lovens formål, virkeområde, definisjoner med mer, vennligst se link til Lovdata.