Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll skal dokumentere at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig å bruke og at arbeidsgivers plikt om å gjennomføre sakkyndig kontroll er oppfylt.

Kontroll er myndighetspålagt iht. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid og skal utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i §13-1 skal iht. §13-2 og §13-3 utføres:

 • Før det tas i bruk første gang, og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted
 • Hver 12. måned,
 • Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen
 • Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll
 • Når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og etter større reparasjoner eller ombygginger

Fagkyndig kontroll

Fagkyndig kontroll er en grundig og systematisk gjennomgang som utføres for å sikre at arbeidsutstyr som benyttes i ulike virksomheter, oppfyller de strenge kravene satt av Arbeidstilsynet. Denne prosessen er regulert under Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, spesifikt paragrafene §12-3 til og med §12-8. Disse paragrafene omhandler nødvendigheten av periodisk kontroll for arbeidsutstyr som er utsatt for påvirkninger som kan forårsake forringelse, noe som igjen kan lede til farlige situasjoner. Målet med disse kontrollene er å forebygge arbeidsrelaterte ulykker ved å identifisere og rette opp eventuelle feil eller mangler før de fører til alvorlige konsekvenser.

Forebyggende vedlikehold (FV)

Forebyggende vedliehold er en kritisk komponent i ethvert vedlikeholdsprogram. Det har som hovedformål å redusere uforutsett nedetid, også kjent som driftsstopp, for å sikre en mer pålitelig og effektiv drift. Gjennom å forlenge utstyrets levetid og opprettholde sikker bruk, bidrar FV til både økonomisk besparelse og forbedret sikkerhetsstandard.

Utskifting av slitedeler

Utskifting av slitedeler er en fundamental prosess i vedlikeholdet av ethvert utstyr, og er avgjørende for å opprettholde både sikkerheten og funksjonaliteten gjennom hele utstyrets levetid. Over tid vil slitasje uunngåelig forekomme som følge av vanlig bruk, og uten riktig vedlikehold kan dette føre til utstyrsfeil eller til og med sikkerhetsrisikoer.

Reparasjoner

KIS er anerkjent for sitt korrektive vedlikehold og grundige reparasjoner av et bredt spekter av industrielt utstyr. Etter at en detaljert feilsøking har avdekket defekter eller mangler, trer KIS’ fagfolk i aksjon for å gjenopprette utstyrets funksjonalitet og sikkerhet. Vårt mål er ikke bare å rette opp i umiddelbare problemer, men også å sikre at utstyret kan brukes sikkert og pålitelig over tid.

Reservedeler

Ved å samarbeide tett med våre kunder, kan KIS utvikle og implementere en skreddersydd lagerholdingsstrategi for reservedeler og løfteutstyr som er kritisk for deres operasjoner. Dette strategiske lagerholdet baseres på en grundig analyse av ønsket driftstilgjengelighet og frekvensen av utstyrsbruk, noe som gjør det mulig for oss å forutse behovet for utskifting av deler før de fører til nedetid.

Ombygning og modernisering

Gjennom utstyrets levetid oppstår det ofte skiftende krav og forventninger, drevet av teknologisk fremskritt, endringer i lovgivning, og evolusjonen av arbeidsmetoder. For å holde tritt med disse endringene, er det avgjørende å vurdere ombygging og modernisering av eksisterende utstyr. KIS har spesialisert seg på å gi nytt liv til gammelt utstyr gjennom nøye planlagt og gjennomført modernisering. Dette bidrar ikke bare til å forbedre ytelsen og effektiviteten, men også til å forlenge utstyrets brukbare levetid.

Levetidsoppfølging

KIS tilbyr en grundig levetidsanalyse og utvidet periodisk kontroll for nøye å overvåke og vurdere bruken og tilstanden til en kran over tid. Dette gjøres for å sikre at kranens faktiske bruk stemmer overens med de opprinnelige designkriteriene. Prosessen er i tråd med internasjonale standarder, spesifikt ISO 12482, og inkluderer vurdering av sakkyndig virksomhet samt etterlevelse av regelverkets krav til overvåkning av kranens levetid.

Døgnservice og vaktordning

KIS tilbyr en omfattende døgnservice og en dedikert vaktordning for sine avtalekunder, som sikrer at de alltid har høyeste prioritet når det oppstår et umiddelbart behov for teknisk assistanse, spesielt i tilfeller av driftsstans eller havari. For å møte de spesifikke behovene til hver kunde, tilbyr KIS muligheten til å inngå skreddersydde avtaler som inkluderer avtalte responstider. Dette innebærer at KIS forplikter seg til å reagere og mobilisere deres servicepersonell innen en spesifisert tidsramme etter at en utrykningsforespørsel er mottatt.

Andre produkter og tjenester

 • On-call
 • Brukerveiledning
 • KIS Serviceportal
 • Risikovurdering

.

 • Kompetanseutvikling
 • Økonomi
 • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen