Ofte stilte spørsmål

Noe du lurer på om Kran og Industriservice? Nedenfor har vi samlet typiske spørsmål og svar. Nøl ikke å ta kontakt direkte om du ikke finne et svar på ditt spørsmål nedenfor.

Hva er KIS KOMPETANSE?

KIS KOMPETANSE AS er en av Norges største leverandører av sertifisert opplæring innen industri, bygg og anlegg, sjøfart, havbruk og offshore.

Hva er KIS AS?

KIS AS er administrasjonsselskapet for de øvrige KIS selskapene. Selskapet administrerer gruppens fellesoppgaver som finansiering, økonomi, data, felles innkjøpsavtaler, markedsføring og intern opplæring.

Hva er KIS Skolen?

KIS Skolen ble etablert for å gjennomføre all felles intern opplæring i KIS konsernet. Her foregår opplæring på alle områder innen sakkyndig kontrollørutdanning, fagtekniske kurs, grunnkurs for nyansatte, HMS, lederutvikling og andre kurs KIS Gruppen har behov for.

Hva er KIS AVTALEN?

KIS AVTALEN gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Hva er våre kvalitetsmål?

Ingen skader eller ulykker på ansatte
Motiverte medarbeidere
Fornøyde kunder
Bærekraftig økonomi

Hva er sakkyndig kontroll?

Sakkyndig kontroll skal dokumentere at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig å bruke og at arbeidsgivers plikt om å gjennomføre sakkyndig kontroll er oppfylt.

Hva er fagkyndig kontroll?

Kontrollen gjennomfører krav til arbeidsgiver i Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid §12-3 t.o.m. §12-8 om periodisk kontroll for arbeidsutstyr som utsettes for påvirkninger som forårsaker forringelse som kan føre til farlige situasjoner.

Hva menes med Forebyggende vedlikehold (FV)?

Det forebyggende vedlikeholdet har den hensikt å forebygge driftsforstyrrelser og havari på utstyret.
Forebyggende vedlikehold dimensjoneres og utføres avhengig av bruksfrekvens, driftsform og miljø fra 1 til xx ganger i året. Forebyggende vedlikehold innebærer smøring, justering og inspeksjon på alle viktige elementer på serviceobjektet som tromler, veksler, bremser, bremseskiver, wireskiver, motorer, lager, bærehjul, endebryter, sleperinger/børster, rotormotstander, kontaktorer, strømavtagere samt etterfylling av olje.

Fremdeles spørsmål?

Fant du ikke svaret du var på jakt etter?

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen