Vi i KIS satser på en grønnere, mer miljøvennlig og mer skalerbar fremtid

Her kommer informasjon om hvilke grep vi tar for å gjøre verden mer bærekraftig med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål

God utdanning

KIS arbeider systematisk med intern fagutdanning og kontinuerlig kompetanseutvikling. Vi har som mål å ta inn flere lærlinger. I samarbeid med andre aktører ønsker vi å få på plass en ordning med fagbrev for kranteknikere.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I KIS har vi tariffavtaler og lokale forhandlinger. Vi utvikler selskapene etter langsiktige strategier der soliditet skal være fundamentet for vekst. Samhandling er en viktig del av bedriftskulturen i KIS.

Ansvarlig forbruk og produksjon

KIS har som mål å redusere egne utslipp til det ytre miljø. Vi øker innsatsen på kildesortering og gjenbruk av elektronisk avfall. Vi innarbeider bærekraft i våre mål og strategier og den interne opplæringen.

God helse og livskvalitet

Gjennom å sørge for at kraner og løfteutstyr er sikre å bruke, styrker KIS HMS-arbeidet i kundebedriftene.

Likestilling mellom kjønnene

KIS øker innsatsen for å få flere kvinner til å søke jobb hos oss.

Stoppe klimaendringene

KIS bidrar til mer effektiv drift i industrier som er sentrale i arbeidet med å redusere klimautslippene.

Med KIS fremst i panna

Senior krantekniker i KIS NORD AS avd. Trondheim, Tore Prestvik (63), er med sin lange fartstid en av våre mest erfarne teknikere. En skikkelig KIS-mann som er tydelig på hva KIS er. En kulturbærer! Mye har forandret seg siden jeg…

Les mer

Går nye veier for å fylle verkstedet

KIS ØST AS avd. Innlandet flyttet til nye lokaler med et stort, flott verksted for ca tre år siden. Den gang trodde avdelingsleder Tore Næss og serviceleder Frode Nilsen at de skulle klare å fylle verkstedet med lastebilkraner, siden verkstedet…

Les mer

KIS Gruppen styrker sin kompetanse

KIS Gruppen styrker sin kompetanse innen kontroll av fallsikringsutstyr. KIS Gruppen har de siste 2 årene samarbeidet tett med CERTEX sin avdeling i Bergen, hvor vi har jobbet i deres lokaler med kontroll av løft- og fallsikringsutstyr. Dette er et…

Les mer

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen