Vi i KIS satser på en grønnere, mer miljøvennlig og mer skalerbar fremtid

Her kommer informasjon om hvilke grep vi tar for å gjøre verden mer bærekraftig med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål

God utdanning

KIS arbeider systematisk med intern fagutdanning og kontinuerlig kompetanseutvikling. Vi har som mål å ta inn flere lærlinger. I samarbeid med andre aktører ønsker vi å få på plass en ordning med fagbrev for kranteknikere.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I KIS har vi tariffavtaler og lokale forhandlinger. Vi utvikler selskapene etter langsiktige strategier der soliditet skal være fundamentet for vekst. Samhandling er en viktig del av bedriftskulturen i KIS.

Ansvarlig forbruk og produksjon

KIS har som mål å redusere egne utslipp til det ytre miljø. Vi øker innsatsen på kildesortering og gjenbruk av elektronisk avfall. Vi innarbeider bærekraft i våre mål og strategier og den interne opplæringen.

God helse og livskvalitet

Gjennom å sørge for at kraner og løfteutstyr er sikre å bruke, styrker KIS HMS-arbeidet i kundebedriftene.

Likestilling mellom kjønnene

KIS øker innsatsen for å få flere kvinner til å søke jobb hos oss.

Stoppe klimaendringene

KIS bidrar til mer effektiv drift i industrier som er sentrale i arbeidet med å redusere klimautslippene.

Bærekraft er kjernevirksomheten vår

KIS Gruppen er Norges ledende aktør innen forebyggende vedlikehold og modernisering av kraner og løfteutstyr. Om lag 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner for å sikre forlenget levetid av utstyr, stabil drift og trygge arbeidsvilkår for menneskene som…

Les mer

Bærekraftig investering

KIS MARITIME AS har investert i helt nytt MRT-utstyr, og kan nå utføre en totalanalyse av ståltau. I en tid hvor bærekraft og gjenbruk står høyt på agendaen. KIS MARITIME AS har i vinter endelig fått levert utstyr for kontroll…

Les mer

Fagseminar for kraneiere

KIS VEST AS inviterte til fagdag for kraneiere 23.mai på sin avdeling på Klepp. Det ble en innholdsrik dag med ulike temaer fra ansatte fra KIS gruppen med over 60 års erfaring i kranbransjen til sammen. Temaene på seminaret: Seminaret…

Les mer

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen