Vi i KIS satser på en grønnere, mer miljøvennlig og mer skalerbar fremtid

Her kommer informasjon om hvilke grep vi tar for å gjøre verden mer bærekraftig med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål

God utdanning

KIS arbeider systematisk med intern fagutdanning og kontinuerlig kompetanseutvikling. Vi har som mål å ta inn flere lærlinger. I samarbeid med andre aktører ønsker vi å få på plass en ordning med fagbrev for kranteknikere.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I KIS har vi tariffavtaler og lokale forhandlinger. Vi utvikler selskapene etter langsiktige strategier der soliditet skal være fundamentet for vekst. Samhandling er en viktig del av bedriftskulturen i KIS.

Ansvarlig forbruk og produksjon

KIS har som mål å redusere egne utslipp til det ytre miljø. Vi øker innsatsen på kildesortering og gjenbruk av elektronisk avfall. Vi innarbeider bærekraft i våre mål og strategier og den interne opplæringen.

God helse og livskvalitet

Gjennom å sørge for at kraner og løfteutstyr er sikre å bruke, styrker KIS HMS-arbeidet i kundebedriftene.

Likestilling mellom kjønnene

KIS øker innsatsen for å få flere kvinner til å søke jobb hos oss.

Stoppe klimaendringene

KIS bidrar til mer effektiv drift i industrier som er sentrale i arbeidet med å redusere klimautslippene.

Forlengelse av samarbeidsavtale

KIS Gruppen og Certex Norge har forlenget sin samarbeidsavtale  om salg av løfteutstyr, service og opplæringsaktiviteter. Lederne i selskapene var samlet i Bergen 24. januar for faglig oppdatering og relasjonsbygging. På bildet undertegner styreleder Svein-Frode Børsting i KIS Gruppen og…

Les mer

Andrè har bestått G8/G20 teoriprøven

André Grøn Knudsen på Oslo kontoret,  har nylig bestått G8/G20 teoriprøven.Han opparbeider seg nå praksis på lastebilkraner og stortrives med det.Her fra reparasjonsjobb for kunde på tomten utenfor Oslo-kontor.Andrè gleder seg til å bli selvstendig G8/G20 kontrollør og har allerede…

Les mer

Oslo Spektrum Arena

Oslo Spektrum Arena AS forlenger KIS Avtalen med 4 nye år 2023-2027 . Kunden er kjempefornøyd og ser på KIS som en profesjonell samarbeidspartner.

Les mer

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen