Vi i KIS satser på en grønnere, mer miljøvennlig og mer skalerbar fremtid

Her kommer informasjon om hvilke grep vi tar for å gjøre verden mer bærekraftig med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål

God utdanning

KIS arbeider systematisk med intern fagutdanning og kontinuerlig kompetanseutvikling. Vi har som mål å ta inn flere lærlinger. I samarbeid med andre aktører ønsker vi å få på plass en ordning med fagbrev for kranteknikere.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I KIS har vi tariffavtaler og lokale forhandlinger. Vi utvikler selskapene etter langsiktige strategier der soliditet skal være fundamentet for vekst. Samhandling er en viktig del av bedriftskulturen i KIS.

Ansvarlig forbruk og produksjon

KIS har som mål å redusere egne utslipp til det ytre miljø. Vi øker innsatsen på kildesortering og gjenbruk av elektronisk avfall. Vi innarbeider bærekraft i våre mål og strategier og den interne opplæringen.

God helse og livskvalitet

Gjennom å sørge for at kraner og løfteutstyr er sikre å bruke, styrker KIS HMS-arbeidet i kundebedriftene.

Likestilling mellom kjønnene

KIS øker innsatsen for å få flere kvinner til å søke jobb hos oss.

Stoppe klimaendringene

KIS bidrar til mer effektiv drift i industrier som er sentrale i arbeidet med å redusere klimautslippene.

262 år i KIS til sammen

Det er viktig å holde seg oppdatert i lover forskrifter. KIS Skolen har kontrollører inne på oppdateringskurs hvert 5. år. I slutten av oktober hadde KIS Skolen noen av kontrollørene, for kontrollgruppe G11-Løfteredskap, på oppdateringssamling. Etter en rask opptelling fant…

Les mer

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen