Kran og Industri Service siden 1987

KIS Gruppen er Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr.
Bli bedre kjent med vår historie, kompetansen vår, verdier og kultur.

Vår historie

KIS ble etablert høsten 1987 (KIS ØST AS, KIS VEST AS og KIS SØR AS) med separate eierskap og har utviklet seg langsiktig over alle disse årene og har derfor en lang tilstedeværelse i markedet. I 2002 fusjonerte man eierskapet inn i et felles KIS AS, og med dette fikk man et løft med felles strategi og en klar langtidsplan.

KIS PARTNERS AS ble etablert i 2012 og man foretok da en refinansiering av eierskapet hvor bl.a. alle daglige ledere kom inn på eiersiden og hvor de ansatte fikk tilbud om eierskap. Med dette har man lagt et solid fundament for videre vekst i selskapene. Etablering av faste serviceavtaler (KIS Avtalen) har vært hovedfokus og det har blitt etablert nærmere 3300 faste serviceavtaler med norsk industri. Selskapene har hele tiden hatt en sunn økonomi.

KIS HOLDING AS ble stiftet 31. mai 2021. Formålet var å kjøpe alle aksjene i KIS PARTNERS AS og utvikle verdiene her videre med ny eierstruktur, ny langtidsplan og med ny finansiering. Det er fra 24. juni 2021 til sammen 124 aksjonærer og alle er eller har vært ansatt i konsernet. KIS HOLDING AS sin rolle er å følge opp langtidsplaner og finansiering, og gjennom dette bidra til å optimalisere økonomien i konsernet.
Med alle daglige ledere og andre ansatte i KIS konsernet på eiersiden er det bygget et solid fundament og engasjement for fremtiden i forhold til videre utvikling av KIS.

Vil du lære mer om KIS historien?

KIS – den beste
kundeopplevelsen

Vår visjon gir alle ansatte en klar beskjed om hvor vi vil.
Vi gjennomfører årlige kundeundersøkelser som forteller oss
hva kundene er opptatt av og hvor vi må utvikle oss videre.

Sakkyndig virksomhet

Landbasert
KIS Sakkyndig Virksomhet – Godkjent i alle kontrollgrupper for arbeidsutstyr.
Kvalifikasjonskategori S1-uavhengighetstype C

Faglig leder er ansvarlig ressursperson for KIS Gruppens utførelse av arbeid innen sakkyndig virksomhet.

Sakkyndig Virksomhet – faglig leder har ansvar for kontakt med sertifiseringsorgan og ajourholder våre godkjenninger i forhold til myndighetskrav etc.

Sjøfart Type A-1
KIS Gruppen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som Sakkyndig Virksomhet A-1.

Vi har en samlet kompetanse innen alle aktuelle fagfelt knyttet til kraner (hydraulikk, styrke og struktur, automasjon og elektronikk) med dekkende prosedyrer og arbeidsbeskrivelser.

Vi utfører sakkyndig kontroll, 5-årlig og førstegangskontroll av kraner og løfteutstyr iht. Sjøfartsdirektoratets forskrifter.


Ansvarsområdet Sakkyndig Virksomhet blir hovedsakelig løst med å jobbe på tre hovedområder i faglig leder rollen.

1. Faglig ledelse

Faglig ledelse innebærer kontakt med myndigheter, sertifiseringsorgan samt godkjennelse, støtte og oppgradering av kontrollører på ca. 20 avdelinger i KIS Gruppens selskaper som er sertifisert i KIS AS godkjenning som sakkyndig virksomhet.
Ansvar for kommunikasjon med sertifiseringsorgan for sakkyndig virksomhet for arbeidsutstyr. Sørge for at organisasjonen er oppdatert på lovverk og standarder. Informere i nødvendig grad ut i organisasjonen ved endringer i regelverk og interne prosedyrer / instrukser. Oppbygging/vedlikehold av rutiner, dokumentasjon og støttemateriell for sakkyndig virksomhet. Oppbygging og vedlikehold av kunnskapsnivået til serviceledere og kontrollører. Følge opp kontrolløropplæringen i avdelingene. Kompetansevurdering og godkjenne kontrollører samt holde à jour kompetanseregisteret. Ansvar for å utarbeide dokumentasjon på KIS Gruppens tolkning av lovverket samt oppdatere sjekklister for sakkyndig kontroll. Ansvar for oppdatering/ revisjon av KS-IK-HMS systemer som gjelder sakkyndig virksomhet.

2. Deltagelse i KIS Skolen

Faglig leder har ansvar for fagkurs som KIS Skolen arrangerer innenfor utførelse av oppdrag i sakkyndig virksomhet. Bidra ved kartlegging av behov for opplæring og utarbeidelse av opplæringsplaner samt gjennomføring av intern opplæring til kontrollører. Ansvar for praksisdelen i KIS Skolen og godkjenne instruktører for fagkurs med bakgrunn i CV. Vedlikehold av praksisrom samt løpende å vurdere nødvendig utstyr til praksisopplæring.

3. Støtte driftsselskaper

Bidra med faglige innlegg på markedsrettet kundearrangement i regi av de forskjellige KIS selskap. Utføre intern revisjon av sakkyndig virksomhet i driftsselskapene og intern revisjon iht øvrige rutiner i kvalitet og HMS system.

4. Ulykkesgranskninger

Sakkyndig virksomhet utfører på oppdrag granskninger av arbeidsulykker i alle våre kontrollgrupper.

KIS Skolen

KIS Skolen er KIS Gruppens interne skole og senter for kompetanseoverføring. Siden høsten 2013 har skolen hatt sine lokaler i Asker sammen med KIS AS.

Vi har et teorirom med plass til 20 deltagere, samt et praksisrom med taljer og utstyr som benyttes til praktisk opplæring. Her gjennomføres kurs innenfor kontroll, vedlikehold og reparasjon av kran og løfteutstyr, samt administrative kurs innenfor drift, salg og våre IT-systemer.

Noe av det flotteste med KIS Skolen er at den har blitt et samlingspunkt for alle ansatte fra 24 avdelinger i hele Norge. Vi arrangerer felles middag og kveldsaktiviteter ved alle kurs. Dette skaper en unik intern relasjonsbygging.

Aksjonærer

KIS HOLDING AS ble stiftet 31. mai 2021. Formålet var å kjøpe alle aksjene i KIS PARTNERS AS og utvikle verdiene her videre med ny eierstruktur, ny langtidsplan og med ny finansiering.

Det er fra 24. juni 2021 til sammen 124 aksjonærer og alle er ansatt i konsernet. KIS HOLDING AS sin rolle er å følge opp langtidsplaner og finansiering og gjennom dette bidra til å optimalisere økonomien i konsernet.

Med alle daglige ledere og andre ansatte i KIS konsernet på eiersiden er det bygget et solid fundament og engasjement for fremtiden i forhold til videre utvikling av KIS.

Konsernstruktur

Kjerneverdier

Kunden først

Vi bygger de beste kunderelasjonene
Vi er alltid tilgjengelige
Vi gjør kunden god

Samhold

Vi er rause med hverandre
Vi gjør hverandre gode
Vi bidrar til felles suksess

Utvikling

Vi gjør alt for å bli bedre

Jubileum

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

KIS Nytt arkiv

Åpenhetsloven