KIS HOLDING AS

KIS HOLDING AS ble stiftet 31. mai 2021. Formålet var å kjøpe alle aksjene i KIS PARTNERS AS og utvikle verdiene her videre med ny eierstruktur, ny langtidsplan og med ny finansiering. Det er fra 24. juni 2021 til sammen 124 aksjonærer og alle er eller har vært ansatt i konsernet. KIS HOLDING AS sin rolle er å følge opp langtidsplaner og finansiering og gjennom dette bidra til å optimalisere økonomien i konsernet.

Med alle daglige ledere og andre ansatte i KIS konsernet på eiersiden er det bygget et solid fundament og engasjement for fremtiden i forhold til videre utvikling av KIS.

Styret i KIS HOLDING AS

Svein-Frode Børsting

Styreleder

Karstein Eirik Svartangen

Styremedlem

Baard Hermansen

Styremedlem

May-Linn Sanne

Styremedlem

Kontakt KIS HOLDING AS

Hovedkontor

KIS HOLDING AS

Fakturaadresse
Post- og besøksadresse

Solbråveien 15
1383 Asker

Siste nytt

Fagseminar mot havbruksbransjen

KIS og Bergen Hydraulic har hatt to vellykkede fagdager i Bergen Hydraulic sine lokaler i Bergen. Seminaret var mot havbruksbransjen. Bergen Hydraulic, KIS VEST, KIS KOMPETANSE, Certex og faglig leder i KIS gruppen hadde innlegg på seminaret.KIS KOMPETANSE gikk igjennom…

Les mer

262 år i KIS til sammen

Det er viktig å holde seg oppdatert i lover forskrifter. KIS Skolen har kontrollører inne på oppdateringskurs hvert 5. år. I slutten av oktober hadde KIS Skolen noen av kontrollørene, for kontrollgruppe G11-Løfteredskap, på oppdateringssamling. Etter en rask opptelling fant…

Les mer

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen