Våre selskap

KIS NORD AS

KIS NORD AS har det mest langstrakte området i KIS familien, fra Ålesund i sør til Tromsø i nord er det representanter for KIS på vei til kunder. Med store avstander til hovedkontoret i Trondheim har avdelingskontorene en svært selvstendig funksjon, og er operative hver for seg med erfaring og kompetanse til å løse alle oppdrag.

KIS NORD AS består av følgende avdelinger:

Fauske

Kristiansund

Mo i Rana

Molde

Mosjøen

Trondheim

Ålesund

Tromsø

KIS VEST AS

KIS VEST AS dekker et langstrakt distrikt med avdelinger i Førde, Bergen, Husnes, Stavanger og Haugesund. KIS VEST AS har i dag ca 40 mann som jobber med kraner og løfteutstyr i dekningsområdet.

KIS VEST AS består av følgende avdelinger:

Bergen

Haugesund

Stavanger

Husnes

Førde

KIS ØST AS

KIS ØST AS dekker hele det sentrale østlandsområdet med sine avdelinger og med hovedkontor i Drammen. Avdelingskontorene er strategisk plassert med tanke på kundenærhet og tilgjengelighet i Hønefoss, Kongsberg og på Gjøvik.

KIS ØST AS består av følgende avdelinger:

Drammen

Hønefoss

Kongsberg

Oslo

Innlandet

KIS SØR AS

KIS SØR AS har hovedkontoret i Råde, Østfold. Vi dekker området Østfold, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene.

Nærhet til kundene er viktig for oss, og derfor har vi ansatte overalt i vår region, og kontor i Kristiansand, Skien, Sandefjord, og Råde.

KIS SØR AS består av følgende avdelinger:

Agder

Telemark

Vestfold

Østfold

KIS PARTNERS AS

KIS PARTNERS AS ble stiftet 24. mai 2012. Formålet var å kjøpe alle aksjene i KIS AS og utvikle verdiene her videre etter en ny langtidsplan.

KIS KOMPETANSE AS

KIS KOMPETANSE AS er en av Norges ledende opplæringsvirksomheter innen sertifisert sikkerhetsopplæring.

BERGEN HYDRAULIC AS

BERGEN HYDRAULIC AS er Norges ledende leverandør av hydrauliske kraner til havbruk, fiskeri, maritim og offshore industri.

KIS AS

KIS AS er administrasjonsselskapet i KIS Gruppen og har kontor i Asker hvor følgende fellesfunksjoner er lokalisert. Alt fra Økonomi, IT, Innkjøp, Faglig ledelse og KIS Skolen.

KIS MARITIME AS

KIS MARITIME AS er bindeleddet mellom sjøfartsnæringen og KIS Gruppen som samlet kompetanseenhet.

Bergen

Haugesund

KIS HOLDING AS

KIS HOLDING AS ble stiftet 31. mai 2021. Formålet var å kjøpe alle aksjene i KIS PARTNERS AS og utvikle verdiene her videre med ny eierstruktur, ny langtidsplan og med ny finansiering.

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen