KIS AS

KIS AS er administrasjonsselskapet i KIS Gruppen og har kontor i Asker hvor følgende fellesfunksjoner er lokalisert: Økonom- og finansfunksjon, IT administrasjon, Innkjøp, Faglig ledelse og KIS Skolen.

Mer om KIS AS

Økonomi- og finansfunksjon

Avdelingen har ansvar for regnskaps- og lønnsfunksjonen for alle heleide selskaper i KIS Gruppen, og bidrar i tillegg med administrative oppgaver, prosjekter og utarbeidelse av rapporter for de operative selskapene.

IT administrasjon

Avdelingen har ansvar for oppfølgning av våre eksterne driftspartnere og systemrevisjon i konsernets heleide selskaper. Avdelingen er også sentral i både administrative og driftsrelaterte prosjekter.

Innkjøpsfunksjon

Avdelingen inngår sentrale innkjøpsavtaler på vegne av konsernets selskaper. Avtalene skal underbygge vår strategi langsiktige partnerskap slik at det gir det beste sluttresultat for våre kunder.

Faglig leder

Vi har en felles faglig ledelse som kompetansevurderer våre kontrollører samt gjennomfører all form for intern revisjon. Denne funksjonen tar seg av vår kommunikasjon mot sertifiseringsorganet som godkjenner oss som Sakkyndig Virksomhet.

KIS Skolen

KIS Skolen er etablert for å koordinere all form for felles kompetanseoverføring i KIS og setter opp halvårsplaner med kurs som godkjennes/evalueres av driftsselskapenes daglige ledere. Utvikling av kompetanse er et viktig satsningsområde for KIS Gruppen og en sentral del av strategien for å gi «Den beste kundeopplevelsen».

.

Ansatte KIS AS

Lasse Jonassen

Daglig leder

Hermod Pettersen

Faglig leder

Per-Øivind Grette

Rådgiver faglig ledelse

Tone Sagstad Larsen

KIS Skolen

Øivind Roholt

Leder IT og innkjøp

Kevin Wikhaug

IT og innkjøp

Elise Hmelnicka Roholt

IT

Gro Becher

Økonomisjef

Jorunn Ovnerud

Økonomi

Bente B. Berntsen

Økonomi

Kontakt KIS AS

Gjerne send oss en e-post. Eventuelt kontakt en av våre ansatte direkte.

Fakturaadresse
Telefon
Kontoret

Solbråveien 15
1383 Asker

Organisasjonssnummer

984 625 537

Siste nytt hos KIS AS

Går nye veier for å fylle verkstedet

KIS ØST AS avd. Innlandet flyttet til nye lokaler med et stort, flott verksted for ca tre år siden. Den gang trodde avdelingsleder Tore Næss og serviceleder Frode Nilsen at de skulle klare å fylle verkstedet med lastebilkraner, siden verkstedet…

Les mer

KIS Gruppen styrker sin kompetanse

KIS Gruppen styrker sin kompetanse innen kontroll av fallsikringsutstyr. KIS Gruppen har de siste 2 årene samarbeidet tett med CERTEX sin avdeling i Bergen, hvor vi har jobbet i deres lokaler med kontroll av løft- og fallsikringsutstyr. Dette er et…

Les mer

Fagseminar mot havbruksbransjen

KIS og Bergen Hydraulic har hatt to vellykkede fagdager i Bergen Hydraulic sine lokaler i Bergen. Seminaret var mot havbruksbransjen. Bergen Hydraulic, KIS VEST, KIS KOMPETANSE, Certex og faglig leder i KIS gruppen hadde innlegg på seminaret. KIS KOMPETANSE gikk…

Les mer

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen