KIS AS

KIS AS er administrasjonsselskapet i KIS Gruppen og har kontor i Asker hvor følgende fellesfunksjoner er lokalisert: Økonom- og finansfunksjon, IT administrasjon, Innkjøp, Faglig ledelse og KIS Skolen.

Mer om KIS AS

Økonomi- og finansfunksjon

Avdelingen har ansvar for regnskaps- og lønnsfunksjonen for alle heleide selskaper i KIS Gruppen, og bidrar i tillegg med administrative oppgaver, prosjekter og utarbeidelse av rapporter for de operative selskapene.

IT administrasjon

Avdelingen har ansvar for oppfølgning av våre eksterne driftspartnere og systemrevisjon i konsernets heleide selskaper. Avdelingen er også sentral i både administrative og driftsrelaterte prosjekter.

Innkjøpsfunksjon

Avdelingen inngår sentrale innkjøpsavtaler på vegne av konsernets selskaper. Avtalene skal underbygge vår strategi langsiktige partnerskap slik at det gir det beste sluttresultat for våre kunder.

Faglig leder

Vi har en felles faglig ledelse som kompetansevurderer våre kontrollører samt gjennomfører all form for intern revisjon. Denne funksjonen tar seg av vår kommunikasjon mot sertifiseringsorganet som godkjenner oss som Sakkyndig Virksomhet.

KIS Skolen

KIS Skolen er etablert for å koordinere all form for felles kompetanseoverføring i KIS og setter opp halvårsplaner med kurs som godkjennes/evalueres av driftsselskapenes daglige ledere. Utvikling av kompetanse er et viktig satsningsområde for KIS Gruppen og en sentral del av strategien for å gi «Den beste kundeopplevelsen».

.

Ansatte KIS AS

Lasse Jonassen

Daglig leder

Per-Øivind Grette

Faglig leder

Øivind Roholt

Leder IT og innkjøp

Tone Sagstad Larsen

KIS Skolen

Kevin Wikhaug

IT og innkjøp

Elise Hmelnicka Roholt

IT

Gro Becher

Økonomisjef

Jorunn Ovnerud

Økonomi

Bente B. Berntsen

Økonomi

Kontakt KIS AS

Gjerne send oss en e-post. Eventuelt kontakt en av våre ansatte direkte.

Fakturaadresse
Telefon
Kontoret

Solbråveien 15
1383 Asker

Organisasjonssnummer

984 625 537

Siste nytt hos KIS AS

Bærekraft er kjernevirksomheten vår

KIS Gruppen er Norges ledende aktør innen forebyggende vedlikehold og modernisering av kraner og løfteutstyr. Om lag 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner for å sikre forlenget levetid av utstyr, stabil drift og trygge arbeidsvilkår for menneskene som…

Les mer

Bærekraftig investering

KIS MARITIME AS har investert i helt nytt MRT-utstyr, og kan nå utføre en totalanalyse av ståltau. I en tid hvor bærekraft og gjenbruk står høyt på agendaen. KIS MARITIME AS har i vinter endelig fått levert utstyr for kontroll…

Les mer

Fagseminar for kraneiere

KIS VEST AS inviterte til fagdag for kraneiere 23.mai på sin avdeling på Klepp. Det ble en innholdsrik dag med ulike temaer fra ansatte fra KIS gruppen med over 60 års erfaring i kranbransjen til sammen. Temaene på seminaret: Seminaret…

Les mer

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen