Fagdag for havbrukskunder

I mars inviterte KIS Gruppen til fagdager for havbrukskunder i Ålesund og på Frøya. Vi fikk mange påmeldinger og hadde interessante foredrag fra KIS NORD AS, KIS KOMPETANSE og BERGEN HYDRAULIC AS.
Det var gode diskusjoner mellom deltagerne og tilbakemeldingene på Fagdagen var veldig positive.
Vi i KIS Gruppen ser frem til å lage dette til en tradisjon med årlige arrangement. Det ble også informert om at KIS NORD AS avd.

Trondheim har etablert satellitt lokasjon på Frøya for å være enda mer tilgjengelig for kunder på Hitra og Frøya

KIS NORD avd. Trondheim sin nye satellitt lokasjon på Frøya