Myndighetens krav til opplæring

Kjenner du til myndighetens krav til opplæring?

Det er ansvarlig leder som har ansvaret for at rett opplæring er gitt for å betjene forskjellige typer arbeidsutstyr.
 
Har din bedrift oversikt over hva slags opplæring deres ansatte har?
Ansatte i bedriften en må ha rett opplæring for å kunne benytte det arbeidsutstyret arbeidsgiver setter arbeidsgiver til å bruke.


Behov for kartlegging av opplæringsbehov?

KIS KOMPETANSE AS tilbyr kartlegging av opplæringsbehov
ved forskjellige arbeidssituasjoner i deres bedrift.
 

Ved å velge riktig nivå på opplæringen, vil deres bedrift spare penger ved at utstyret blir brukt på riktig måte, og som fører til mindre skader på personer og utstyr.
 Pris på en befaring:
Kr. 1.590, – + mva. pr. time + reisekostnader t/r fra Drammen eller Bergen.

Om dette er aktuelt for deres bedrift ta gjerne kontakt med oss:
Tlf: 815 35 053
Mail: kurs@admin

Kursadministrasjonssystem

KIS KOMPETANSE AS har helelektronisk kursadministrasjonssytem. Alle kunder som benytter oss på opplæring har tilgang til egen kursportal med følgende funksjonalitet:

Egen tilgang til min side for ansatte og for deg som er administrator for bedriften med full oversikt over:

  • Gjennomførte kurs
  • Pågående kurs
  • Planlagte kurs
  • Personopplysninger (ikke bankkort eller personnummer)
  • Tilgang til alle kursbevis og utstedte kompetansebevis


Systemet sender ut kursbevis automatisk til kursdeltagere som har bestått kurset,
og som instruktør har godkjent med noen få klikk med sitt nettbrett etter endt kurs.