262 år i KIS til sammen

Det er viktig å holde seg oppdatert i lover forskrifter. KIS Skolen har kontrollører inne på oppdateringskurs hvert 5. år. I slutten av oktober hadde KIS Skolen noen av kontrollørene, for kontrollgruppe G11-Løfteredskap, på oppdateringssamling. Etter en rask opptelling fant de ut at de 16 hadde til sammen 262 år i KIS, og enda lengre fartstid i bransjen.

De kom fra Fauske i nord til Kristiansand i sør. Like viktig som å holde seg oppdatert, er erfaringsutvekslingen og relasjonsbyggingen på tvers av 25 avdelinger. Som alltid er det felles middag på kvelden, og der fortsetter dette.

KIS Skolen er KIS Gruppen interne kursvirksomhet for de 312 ansatte i Norge.
Det utvikles stadig nye kurs etter behov. Flere av kursene som tidligere ble tatt eksternt er blitt laget og tilpasset, og vi har disse nå internt. I år vil KIS Skolen havne på ca 730 kursdøgn, og dette er ny rekord.

De ansatte gir uttrykk for at de både stolt og glad for at KIS gruppen bruker så mye ressurser på KIS Skolen og opplæring av de ansatte, sier Kursadministrator Tone Sagstad Larsen.