Fagseminar mot havbruksbransjen

KIS og Bergen Hydraulic har hatt to vellykkede fagdager i Bergen Hydraulic sine lokaler i Bergen. Seminaret var mot havbruksbransjen.

Bergen Hydraulic, KIS VEST, KIS KOMPETANSE, Certex og faglig leder i KIS gruppen hadde innlegg på seminaret.

KIS KOMPETANSE gikk igjennom opplæringskrav for bruk av kran, flåte og kai. Det gjennomførtes også holdningsskapende kurs for eksisterende kranførere.
Bergen Hydraulic kunne fortelle om hvordan maksimere levetiden på en kran.
KIS VEST hadde ett innlegg om kostnadskontroll og Certex om løfte og fallsikringsutstyr i havbruksbransjen.

Faglig leder i KIS gruppen oppdatere om:
-Nye nye krav til kontroll av kraner på arbeidsbåter
-Hva kan gjøres hvilke for å få en sikrere kran konsekvenser
-Hvilke konsekvenser får ved å kun ta en 5 års kontroll
-Hva kan gjøres for å få en en sikrer kran
-Krav til opp læring til kontrollør

Omvisning hos Bergen Hydraulic.