KIS Gruppen styrker sin kompetanse

KIS Gruppen styrker sin kompetanse innen kontroll av fallsikringsutstyr.

KIS Gruppen har de siste 2 årene samarbeidet tett med CERTEX sin avdeling i Bergen, hvor vi har jobbet i deres lokaler med kontroll av løft- og fallsikringsutstyr. Dette er et samarbeid som har utviklet seg meget positivt i denne perioden og har økt servicegraden for kundene.

KIS VEST AS overtok CERTEX sine servicekunder da serviceavdelingen deres i Bergen ble lagt ned våren 2022.
Det har i denne perioden blitt gjennomført større oppgraderinger av lokaler og utstyr, for å tilpasse seg kunder og marked. Det kommer inn fallsikringsutstyr som er solgt fra CERTEX i hele Norge til serviceavdelingen i Bergen for årlig kontroll og reparasjon. Dette er noe som har bygget seg opp til å bli større over tid, og KIS Gruppen ser at det er behov for ytterligere styrkning på området. Dette er en produktgruppe som mange av KIS sine kunder benytter, og derfor en viktig del for å bli en komplett servicepartner til sine kunder.

I starten av mai ble det avholdt kontrollørkurs på IKAR sin produktportefølje ved Certex i Bergen sine lokaler.

Der var deltakere fra følgende avdelinger:

  • KIS SØR AS
  • KIS VEST AS
  • KIS NORD AS
  • KIS MARITIME AS

IKAR GMBH er en tysk produsent av fallsikringsutstyr som blant annet tilbyr personlig verneutstyr (PVU), redningsutstyr, evakueringsutstyr og tilhørende tilbehør.

Kurset bestod av en produsentopplæring som omfatter teoretisk og praktisk opplæring i kontroll, vedlikehold og reparasjon av IKARs produkter. Det var en fin gjeng fra KIS som var på kurs, som var lærevillige og var nysgjerrig underveis som gjorde at opplæringen ble vellykket.

Alle deltakerne fra kurset mottar et sertifikat fra IKAR som viser at de har fått nødvendig kompetanse til å utføre service på IKARs utstyr i henhold til produsentens anvisninger og gjeldende regelverk.

Nå som kurset er gjennomført vil dette være svært fordelaktig for KIS sine kunder, da dette vil føre til økt levetid og oppetid på kundenes utstyr. CERTEX NORGE AS og KIS AS har begge et fokus på bærekraft og dette vil bidra til å redusere miljøbelastningen og øke sikkerheten ved bruk av IKARs produkter.

Dette styrker også samarbeidet mellom CERTEX og KIS når det kommer til fallsikring.

CERTEX vil også i løpet av sommeren levere IKAR produkter til KIS Kompetanse AS sitt kurssenter i Drammen, slik at dette kan benyttes i opplæring og være et visningsrom for produktene.

Med dette kurset gjennomført er KIS en landsdekkende servicepartner på årlig kontroll og service av IKAR sine produkter.

Ta kontakt med ditt lokale KIS kontor