Med KIS fremst i panna

Senior krantekniker i KIS NORD AS avd. Trondheim, Tore Prestvik (63), er med sin lange fartstid en av våre mest erfarne teknikere. En skikkelig KIS-mann som er tydelig på hva KIS er. En kulturbærer!

Mye har forandret seg siden jeg begynte som krantekniker hos KIS NORD AS avd. Trondheim for hele 23 år siden, mimrer Tore. Vi var den gang 5-6 teknikere i Trondheim. I dag er vi 18. Det har vært en rivende utvikling både faglig
og innen kundekontakt. HMS også fått mye større fokus. Her har KIS vært en viktig pådriver og bevisstgjører.

Jobben i KIS sammen med kurs og opplæring i bl.a KIS Skolen har gitt meg masse verdifull erfaring og kunnskap.
Jeg stiller store krav til meg selv og andre, slik at vi til en hver tid kan levere den beste kundeopplevelsen. KIS er en trygg arbeidsplass med stor frihet. Her kan man være sin egen herre, forteller Tore. Varierte arbeidsoppgaver gjør arbeidsdagen interessant. Her er man alt fra selger til mekaniker. Man har mye luft under vingene. Fint å ha direkte kontakt med kundene, slik at vi kommer frem til gode løsninger sammen. Jeg får også sett mye vakker natur på mine mange jobbreiser rundt omkring i Trøndelag.

Tores høye kompetanse og lange erfaring gjør ham til en naturlig sparringspartner både internt og ut mot våre kunder, forteller Martin Fusche, daglig leder i KIS NORD AS. Han er nøyaktig og kommuniserer tydelig både internt og eksternt. Tore er flink til å hjelpe nye teknikere. Omtenksom, hard, men samtidig myk. Rett og slett en erfaren og solid kjernekar med KIS fremst i panna, avslutter Martin Fusche.