Bærekraftig investering

KIS MARITIME AS har investert i helt nytt MRT-utstyr, og kan nå utføre en totalanalyse av ståltau. I en tid hvor bærekraft og gjenbruk står høyt på agendaen.

KIS MARITIME AS har i vinter endelig fått levert utstyr for kontroll av tilstand på ståltau, kalt MRT (Magnetic Rope Testing). I hovedsak gjennomføres dette ved å spole hele eller deler av wire gjennom et magnethode for å avdekke brudd, tretthet, deformasjon og rustangrep.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kundene våre verden over på at dette er noe de ønsker. Med en slik analyse kan kunden potensielt forlenge levetiden på utstyret, og samtidig dokumentere at wire er fri for skader. Muligheten for å avdekke skader på wire og fjerne det skadede partiet, bidrar også til økt sikkerhet for brukerne og proskjektene

Magnethodene kan med millimeterpresisjon angi hvor på wire skaden er. Med de nye maskinene kan vi endre frekvenser for å se enda nærmere på funn som blir oppdaget. De forskjellige apparatene håndterer wirestørrelser fra 22-180 mm.