Formål

I denne personvernerklæringen ønsker vi å informere om hvordan KIS Gruppen samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder blant annet informasjon du har krav på når du oppgir personopplysninger via nettstedet vårt, e-post, telefon eller på annen måte.

KIS Gruppen består av flere selskaper. Det enkelte selskap ved dets daglige leder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knytte seg til identifiserbare personer. Dette vil typisk være opplysninger om bestemte personer hos våre kunder, leverandører eller personer som gjennomfører kursing i vår regi.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

KIS Gruppen behandler i all hovedsak personopplysninger om personer hos våre kunder eller leverandører. Dette er i hovedsak begrenset til alminnelig kontaktdata for de fleste driftsselskapene bortsett fra KIS KOMPETANSE AS.

Personopplysninger som vi normalt behandler er navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer og fakturaadresse. Dette er opplysninger vi trenger for å administrere tjenestene knyttet til kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr samt vår kursvirksomhet.

KIS KOMPETANSE AS behandler i tillegg følgende opplysninger. Fødselsdato, bilde, og dokumentasjon på annen kompetanse gjennomført hos andre kursleverandører.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er i all hovedsak avtale med den enkelte kunde eller leverandør. Vi er avhengig av å behandle disse personopplysningene for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen.

Våre leverandører

Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører innen drift og support av IT og web-baserte tjenester, frakt, betalingstjenester og revisjon. I tillegg vil ulike selskap i KIS Gruppen utføre enkelte administrative oppgaver på vegne av de andre selskapene i gruppen.

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Dersom du ønsker mer informasjon om våre leverandører kan behandlingsansvarlig kontaktes.

Det kan være nødvendig å utveksle personopplysninger med selskaper innen KIS Gruppen. Slik utveksling er basert på inngått databehandleravtale.

KIS Gruppen utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer, registrerer og oppbevarer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning. Vi gjennomfører jevnlig tiltak for å sikre at kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene er godt ivaretatt.

I den grad virksomheten behandler andre personopplysninger, oppbevares disse ikke lenger enn nødvendig.

Dine rettigheter

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Du har også til enhver tid rett til å kreve retting av opplysningene vi behandler. Dersom du ønsker at vi sletter opplysninger om deg vil vi gjøre dette så sant det ikke er nødvendig for oss å oppbevare opplysningene. Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg, gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til
det enkelte KIS selskap pr. e- post;

KIS ØST AS – kis.ost@kis.no
KIS SØR AS – kis.sor@kis.no
KIS NORD AS –  nord@kis.no
KIS VEST AS – kis.vest@kis.no
KIS MARITIME AS – kis.maritime@kis,no
KIS KOMPETANSE AS – kurs@kis.no

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen.