Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Døgnservice og vaktordning

KIS tilbyr en omfattende døgnservice og en dedikert vaktordning for sine avtalekunder, som sikrer at de alltid har høyeste prioritet når det oppstår et umiddelbart behov for teknisk assistanse, spesielt i tilfeller av driftsstans eller havari. For å møte de spesifikke behovene til hver kunde, tilbyr KIS muligheten til å inngå skreddersydde avtaler som inkluderer avtalte responstider. Dette innebærer at KIS forplikter seg til å reagere og mobilisere deres servicepersonell innen en spesifisert tidsramme etter at en utrykningsforespørsel er mottatt.
Det er av stor betydning for KIS å være tilgjengelig for sine kunder døgnet rundt, inkludert utenfor vanlig arbeidstid. Denne tilgjengeligheten er et kjernepunkt i KIS-avtalen, og målet er å minimere kundenes totale driftskostnader ved å redusere nedetiden for utstyret, og dermed også driftsstopp. Dette ikke bare forbedrer effektiviteten, men bidrar også til å unngå inntektstap som kan oppstå på grunn av uforutsette stopp i produksjon eller tjenesteleveranse.

I tillegg til standard døgnservice, tilbyr KIS en vaktordningstjeneste designet for kunder som krever 100% tilgjengelighet av kranteknikere. Denne tjenesten er spesielt nyttig for operasjoner som krever kontinuerlig drift eller som er spesielt følsomme for forstyrrelser. Vaktordningen sørger for at det alltid er kvalifiserte teknikere klar til å rykke ut når det er behov, uansett tid på døgnet. Detaljene rundt vaktordningstjenesten og de spesifikke betingelsene vil bli nøye spesifisert i et eget vedlegg til KIS-avtalen, som sikrer at alle parter har en klar og detaljert forståelse av serviceforpliktelsene.
Samlet sett er KIS’ døgnservice og vaktordning essensielle komponenter i selskapets forpliktelse til å yte eksepsjonell service og
support, slik at kundene kan opprettholde sine operasjoner med minimal avbrudd og maksimal effektivitet.

Andre produkter og tjenester

  • On-call
  • Brukerveiledning
  • KIS Serviceportal
  • Risikovurdering

.

  • Kompetanseutvikling
  • Økonomi
  • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen