Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Fagkyndig kontroll

Fagkyndig kontroll er en grundig og systematisk gjennomgang som utføres for å sikre at arbeidsutstyr som benyttes i ulike virksomheter, oppfyller de strenge kravene satt av Arbeidstilsynet. Denne prosessen er regulert under Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, spesifikt paragrafene §12-3 til og med §12-8. Disse paragrafene omhandler nødvendigheten av periodisk kontroll for arbeidsutstyr som er utsatt for påvirkninger som kan forårsake forringelse, noe som igjen kan lede til farlige situasjoner. Målet med disse kontrollene er å forebygge arbeidsrelaterte ulykker ved å identifisere og rette opp eventuelle feil eller mangler før de fører til alvorlige konsekvenser.

Kontrollen utføres av kvalifisert personell fra KIS (Kontroll, Inspeksjon, Sikkerhet), som har gjennomgått nødvendig opplæring og øvelse, og som er instruert i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter om utførelse av arbeid, spesifikt §12-1 og §12-2. Dette personellet har den kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre detaljerte undersøkelser av arbeidsutstyret. Hensikten med disse undersøkelsene er å komme frem til en pålitelig konklusjon om utstyrets sikkerhetsnivå, og å sikre at det er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetskrav.

Det overordnede målet med den fagkyndige kontrollen er flerfoldig:

 1. Å sikre at arbeidsutstyret er korrekt installert og fungerer som det skal. Dette inkluderer å verifisere at utstyret opererer effektivt og etter sin tiltenkte hensikt, uten risiko for brukernes sikkerhet.
 2. Å opprettholde helse- og sikkerhetsvilkårene på arbeidsplassen. Dette sikrer at alle arbeidsprosesser er i tråd med nasjonale sikkerhetsstandarder og bidrar til å beskytte ansatte mot potensielle helsefare.
 3. Å etablere et vedlikeholdssystem som ivaretar leverandørens anvisninger. Et godt vedlikeholdssystem er essensielt for å sikre lang levetid og pålitelig funksjon for arbeidsutstyret, samtidig som det minimerer risikoen for nedetid eller feil.
 4. Å sikre at eventuell forringelse av utstyret kan påvises og avhjelpes i god tid. Ved å identifisere og adressere slitasje eller andre problemer tidlig, kan man forhindre farlige situasjoner før de oppstår.

Etter at kontrollen er fullført, utarbeides et kontrollkort. Dette kortet inneholder en detaljert spesifikasjon over eventuelle mangler som er oppdaget under kontrollen, i tråd med de relevante forskriftene. Det inkluderer også anmerkninger om slitasjepunkter, identifiserte behov for reparasjoner, samt forslag til eventuelle forbedringer som kan øke sikkerheten eller effektiviteten til arbeidsutstyret. Ved å dokumentere disse funnene, sikrer man at det tas nødvendige skritt for å opprettholde en høy standard på arbeidsplassens utstyr og arbeidsmiljø.

Andre produkter og tjenester

 • On-call
 • Brukerveiledning
 • KIS Serviceportal
 • Risikovurdering

.

 • Kompetanseutvikling
 • Økonomi
 • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen