Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Forebyggende vedlikehold (FV)

Forebyggende vedliehold er en kritisk komponent i ethvert vedlikeholdsprogram. Det har som hovedformål å redusere uforutsett nedetid, også kjent som driftsstopp, for å sikre en mer pålitelig og effektiv drift. Gjennom å forlenge utstyrets levetid og opprettholde sikker bruk, bidrar FV til både økonomisk besparelse og forbedret sikkerhetsstandard.

En plan for forebyggende vedlikehold utvikles med tanke på utstyrets spesifikke behov. Denne planen tar hensyn til faktorer som utstyrets alder, nåværende tilstand, bruksfrekvens og miljøpåvirkninger. Det er viktig at denne planen er i samsvar med produsentens vedlikeholdsinstrukser for å sikre at alle vedlikeholdsaktiviteter er optimale og ikke går på bekostning av utstyrets garantier eller integritet.

Forebyggende vedlikehold er ikke en enkel eller ensartet prosess; den inkluderer en rekke aktiviteter som smøring, justeringer, inspeksjon og testing av alle viktige komponenter. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, tromler, vekslere, bremsesystemer inkludert bremseklosser og bremseskiver, wireskiver, motorer, lagre, bærehjul, endebrytere, sleperinger eller børster, rotormotstandere, kontaktorer og strømavtagere. Et kritisk aspekt av vedlikeholdet er også regelmessig etterfylling av olje og andre nødvendige væsker.

Kravet om dokumentasjon er også sentralt i forebyggende vedlikehold. Alle vedlikeholdsaktiviteter skal dokumenteres i detalj i en FV kontrollrapport. Dette sikrer sporbarhet og oversikt, noe som er essensielt for å identifisere mønstre i utstyrssvikt, optimalisere vedlikeholdsintervaller og forbedre vedlikeholdsstrategier.

Kran- og heisekraner Industri Service (KIS) er et eksempel på en organisasjon som kan utvikle og dimensjonere en vedlikeholdsplan tilpasset kundens spesifikke behov. Ved å utarbeide en skreddersydd vedlikeholdsplan, kan KIS hjelpe bedrifter med å forebygge utstyrssvikt, minimere nedetid og forlenge utstyrets totale levetid.

I siste instans er forebyggende vedlikehold en investering i utstyrets fremtidige pålitelighet og sikkerhet. Ved å ta proaktive skritt for å vedlikeholde utstyr, kan bedrifter unngå de høye kostnadene og sikkerhetsrisikoene forbundet med utstyrssvikt og nedetid.

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen