Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Levetidsoppfølging

KIS tilbyr en grundig levetidsanalyse og utvidet periodisk kontroll for nøye å overvåke og vurdere bruken og tilstanden til en kran over tid. Dette gjøres for å sikre at kranens faktiske bruk stemmer overens med de opprinnelige designkriteriene. Prosessen er i tråd med internasjonale standarder, spesifikt ISO 12482, og inkluderer vurdering av sakkyndig virksomhet samt etterlevelse av regelverkets krav til overvåkning av kranens levetid.
Videre anerkjenner Reidar KIS at ingen kraner er konstruert for ubegrenset brukstid. Det er viktig at alle kraner opereres innenfor sine konstruksjonsgrenser. Overvåking og kontroll utføres for å sikre at disse grenseverdiene ikke overskrides, og at sikkerheten opprettholdes gjennom hele kranens livssyklus.

For å forlenge levetiden på kranene, gjennomfører Reidar KIS ulike vedlikeholdstiltak, som en del av deres kranservice. Disse tiltakene er designet for å forebygge slitasje og potensiell skade, og sikre at kranene fortsetter å fungere effektivt og sikkert så lenge som mulig. Gjennom deres omfattende service sikrer Reidar KIS at kranenes integritet og pålitelighet opprettholdes, noe som er avgjørende for sikker operasjon i alle typer industrielle applikasjoner.

Andre produkter og tjenester

  • On-call
  • Brukerveiledning
  • KIS Serviceportal
  • Risikovurdering

.

  • Kompetanseutvikling
  • Økonomi
  • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen