Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Ombygning og modernisering

Gjennom utstyrets levetid oppstår det ofte skiftende krav og forventninger, drevet av teknologisk fremskritt, endringer i lovgivning, og evolusjonen av arbeidsmetoder. For å holde tritt med disse endringene, er det avgjørende å vurdere ombygging og modernisering av eksisterende utstyr. KIS har spesialisert seg på å gi nytt liv til gammelt utstyr gjennom nøye planlagt og gjennomført modernisering. Dette bidrar ikke bare til å forbedre ytelsen og effektiviteten, men også til å forlenge utstyrets brukbare levetid.

Med dyptgående ekspertise innen utstyrsdesign, oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og forskrifter, og en posisjon som en sakkyndig virksomhet og spesialist på kranservice, er KIS unikt posisjonert for å være en verdifull rådgivende partner i moderniseringsprosesser. Vår forståelse av teknisk kompleksitet, sammen med en praktisk tilnærming til design og implementering, sikrer at ombyggingsprosjektene ikke bare møter dagens behov, men også er forberedt for fremtidens utfordringer.

For kunder som allerede har en avtale med KIS, ligger det en ekstra fordel i at vi har en inngående kjennskap til deres operasjoner, bruk og behov. Denne kunnskapen gjør oss i stand til å foreslå skreddersydde og bærekraftige løsninger som virkelig resonnerer med kundens spesifikke situasjon. Vi jobber i et tett samarbeid med kunden gjennom hele moderniseringsprosessen, fra de første konseptuelle diskusjonene til detaljert prosjektering og gjennomføring.

Vår rolle strekker seg utover rådgivning; vi engasjerer oss også i selve prosjekteringen, gir innsikt i beste praksis for montering, og tar ansvar for den endelige ferdigstillelsen av prosjektet. Vårt mål er å sikre at ombyggingen ikke bare er teknisk lyd, men også økonomisk forsvarlig og operativt bærekraftig.

Ved å velge KIS som din partner for ombygging og modernisering, sikrer du deg tilgang til en ressurs som er dedikert til kvalitet, sikkerhet og fremtidsrettet tenkning. Vi er forpliktet til å levere prosjekter som overgår forventningene og som gir våre kunder et konkurransefortrinn i en stadig mer krevende industriell verden.

Andre produkter og tjenester

  • On-call
  • Brukerveiledning
  • KIS Serviceportal
  • Risikovurdering

.

  • Kompetanseutvikling
  • Økonomi
  • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen

Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss