Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Reservedeler

Ved å samarbeide tett med våre kunder, kan KIS utvikle og implementere en skreddersydd lagerholdingsstrategi for reservedeler og løfteutstyr som er kritisk for deres operasjoner. Dette strategiske lagerholdet baseres på en grundig analyse av ønsket driftstilgjengelighet og frekvensen av utstyrsbruk, noe som gjør det mulig for oss å forutse behovet for utskifting av deler før de fører til nedetid.

For å sikre kontinuerlig drift og minimere nedetid, er det essensielt å ha en veloverveid lagerbeholdning av reservedeler. Dette gjelder spesielt for komponenter som er avgjørende for daglig drift og som, ved en eventuell svikt, kan forårsake betydelige operasjonelle forstyrrelser. Vi vurderer derfor nøye hvilke deler som regnes som ‘kritiske’ basert på deres funksjon, sviktrate og leveringstid.

Avtalen om lagerhold av reservedeler er en vital del av vedlikeholdsavtalen med KIS. Dette vedlegget er tilpasset og detaljert, og det spesifiserer nøyaktig hvilke deler som skal lagerføres, i hvilke mengder, og under hvilke betingelser de skal oppbevares. Dette sikrer at delene er av høyeste kvalitet, at de er tilgjengelige når de trengs, og at de vedlikeholdes i tråd med produsentens spesifikasjoner.

Gjennom vårt dedikerte lagerhold av reservedeler, er KIS forpliktet til å tilby umiddelbare løsninger når behovet oppstår, noe som ytterligere forsterker vår rolle som en pålitelig partner i vedlikehold og reparasjoner. Vi forstår at tid er penger for våre kunder, og vår tjeneste er designet for å spare begge deler, samtidig som vi opprettholder høyeste standard av driftssikkerhet.

Vårt mål er å gi våre kunder fred i sinnet ved å vite at deres operasjoner er sikret mot uforutsette avbrudd gjennom proaktiv og strategisk planlegging av reservedelslager. Ved å velge KIS, velger våre kunder en partner som ikke bare responderer på problemer, men som aktivt arbeider for å forhindre dem.

KIS tilbyr en strategisk tilnærming til lagerhold av reservedeler og løfteutstyr som er nøye tilpasset hver kundes individuelle driftskrav og driftstilgjengelighet. Vår metodikk begynner med en detaljert analyse av kundens operasjoner for å identifisere og kategorisere utstyr etter hvor kritiske de er for den daglige driften. Dette sikrer at alle komponenter som har en avgjørende rolle i produksjonsprosesser blir prioritert for lagerhold.

Vi erkjenner at nedetid kan være svært kostbart, og vår lagerholdstjeneste er utformet for å gi rask respons på eventuelle driftsstans. Ved å lagerføre reservedeler som er kritiske for driften, kan vi tilby umiddelbare og effektive løsninger som minimerer nedetid og sikrer kontinuerlig drift. Dette inkluderer en vurdering av delenes levetid, brukshyppighet og tidligere feilhistorikk for å sikre at lageret alltid er optimalisert.

KIS’ forslag til lagerhold er basert på et grundig samarbeid med kunden for å forstå deres unike behov. Vi benytter avanserte prognoseverktøy og analyser for å bestemme optimal lagerstørrelse og sammensetning, noe som bidrar til en mer kostnadseffektiv drift ved å redusere overflødig lager og sikre at de mest kritiske delene alltid er tilgjengelige.

Avtalen om lagerhold av reservedeler er en integrert del av KIS Avtalen og detaljeres i et eget vedlegg. Dette vedlegget vil inneholde spesifikke betingelser som dekker aspekter som lagerstørrelse, forvaltning, påfyllingsrutiner, og kostnadsstrukturer. Ved å formalisere denne avtalen sikrer vi at begge parter har en klar forståelse av ansvar og forventninger, som igjen fører til en smidig og bekymringsfri drift.

Ved å velge KIS’ lagerholdsløsninger, sikrer våre kunder ikke bare en forbedret driftstilgjengelighet, men også en partner som proaktivt arbeider for å forebygge produksjonsavbrudd. Vi er forpliktet til å levere mer enn bare reservedeler; vi leverer en helhetlig vedlikeholdsstøtte som er avgjørende for en robust og bærekraftig operasjonell suksess.

Andre produkter og tjenester

  • On-call
  • Brukerveiledning
  • KIS Serviceportal
  • Risikovurdering

.

  • Kompetanseutvikling
  • Økonomi
  • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen