Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll skal dokumentere at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig å bruke og at arbeidsgivers plikt om å gjennomføre sakkyndig kontroll er oppfylt.

Kontroll er myndighetspålagt iht. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid og skal utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i §13-1 skal iht. §13-2 og §13-3 utføres:

 • Før det tas i bruk første gang, og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted
 • Hver 12. måned,
 • Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen
 • Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll
 • Når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og etter større reparasjoner eller ombygginger

Spesielt opplært og kompetansevurderte kontrollører fra KIS gjennomfører en detaljert undersøkelse med den hensikt:

 • Å komme frem til en pålitelig konklusjon om sikkerhetsnivået til arbeidsutstyret. Vår kontroll omfatter:
 • Dokumentasjon som kontrollkort, sertifikater, samsvarserklæringer etc.
 • Alle deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader,
  Korrosjon og lignende,
 • Funksjonskontroll (utføres med passende last på løfteinnretninger),
  Kontroll av verneinnretninger,
 • At det er etablert oppfølgingssystem for levetid, kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er til stede iht. leverandørens anvisninger

Etter utført kontroll skrives et kontrollkort med en spesifikasjon over mangler i henhold til forskrifter, anmerkning av slitasjepunkter, behov for reparasjoner, samt forslag til forbedringer.

Andre produkter og tjenester

 • On-call
 • Brukerveiledning
 • KIS Serviceportal
 • Risikovurdering

.

 • Kompetanseutvikling
 • Økonomi
 • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen