Servicetilbud

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Se mer om KIS Avtalen
Kontakt oss

Utskifting av slitedeler

Utskifting av slitedeler er en fundamental prosess i vedlikeholdet av ethvert utstyr, og er avgjørende for å opprettholde både sikkerheten og funksjonaliteten gjennom hele utstyrets levetid. Over tid vil slitasje uunngåelig forekomme som følge av vanlig bruk, og uten riktig vedlikehold kan dette føre til utstyrsfeil eller til og med sikkerhetsrisikoer.

Denne prosessen innebærer en nøye vurdering av hvilke deler som er mest utsatt for slitasje og en plan for hvordan og når disse delene skal erstattes. Det er her Kran- og heisekraner Industri Service (KIS) kommer inn som en verdifull partner. Med sin inngående forståelse av både utstyrets mekanikker og kundens unike brukssituasjon, kan KIS tilby skreddersydd rådgivning om når og hvordan slitedeler bør byttes ut for å opprettholde optimal driftssikkerhet.

Utskifting av slitedeler er oftest mest kostnadseffektivt når det integreres med annet planlagt vedlikehold. Ved å kombinere disse vedlikeholdsoppgavene kan man minske nedetiden som er nødvendig for reparasjoner og samtidig redusere arbeidskostnadene. Alle vedlikeholdsaktiviteter, inkludert utskifting av slitedeler, dokumenteres grundig i en US kontrollrapport, som sikrer at det er full sporbarhet av vedlikeholdshistorikken.

Når det gjelder vedlikehold i henhold til leverandørens anvisninger (LA), så understreker dette viktigheten av å følge de spesifikke vedlikeholdsprogrammene som er utarbeidet av utstyrsprodusenten. Disse vedlikeholdsanvisningene er utformet for å sikre at utstyret fungerer som det skal og for å forlenge dets levetid, samtidig som det opprettholdes en høy standard for sikkerhet. KIS’ rolle er å sørge for at alt vedlikehold utføres nøyaktig som foreskrevet av leverandøren, og at enhver vedlikeholdsaktivitet er i tråd med produsentens krav og anbefalinger.

LA utføres, i likhet med utskifting av slitedeler, sammen med annet planlagt vedlikehold for å optimalisere prosessen og minske forstyrrelser i den daglige driften. Dette er ikke bare en fordel for effektiviteten, men også for kostnadsbesparelser. Etter gjennomført vedlikehold i henhold til LA, blir alle detaljer og resultatene dokumentert i en LA kontrollrapport. Dette skaper en fullstendig og detaljert oversikt over vedlikeholdet som er gjort, noe som er kritisk for kvalitetssikring og fremtidige inspeksjoner. Ved å følge disse retningslinjene og ved å ta i bruk den ekspertisen som KIS tilbyr, kan man sikre at utstyret ikke bare holder seg i drift, men også at det gjør det på en måte som er sikker og økonomisk forsvarlig over tid.

Andre produkter og tjenester

  • On-call
  • Brukerveiledning
  • KIS Serviceportal
  • Risikovurdering

.

  • Kompetanseutvikling
  • Økonomi
  • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

Se mer om KIS Avtalen