Våre kurs

KIS AVTALEN gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon – en lønnsom investering.
Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine
vedlikeholdskostnader.

KIS AVTALEN – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.