Hvorfor kaste ståltauet før det er nødvendig?

KIS MARITIME har investert i helt nytt MRT utstyr. De kan nå utføre en total analyse av ditt ståltau.
Ta kontakt for mer informasjon https://kis.no/kis-maritime/